خدمات ماشینکاری

بخش خدمات ماشینکاری CNC آرمان توانایی ساخت و ماشینکاری قطعات پیچیده توسط فرز CNC بر روی انواع آلیاژها را دارد.
ده سال سابقه ارائه خدمات ماشینکاری با فرز CNC به صنایع مختلف گواهی بر قابلیتهای فنی و مهندسی این مجموعه می باشد.تماس با کارگاه: 65610659-021 , 2784684-0912